01
01
2012
Kalėdiniai bendruomenių susitikimai
Josvainių bendruomenės centras
plačiau

Josvainių bendruomenės centras šventinį kalėdinio laikotarpio šventimą pradėjo aplankydami savo kaimynus - Vainikų bendruomenės centro narius. Dovanų ,,nusivežė" Josvainių bendruomenės centro ansamblio kalėdines giesmes (vadovė Aušra Giedrienė), Vidos Sirtautienės deklamuojamas eiles ir pirmininkės Onutės Jačiunskienės šiltus palinkėjimus. Šių bendruomenių centrų nariai pirmą kartą susitiko neformalioje, šventinėje aplinkoje.

Gruodžio 30 dieną Josvainių bendruomenės centro namuose svečiavosi Juodkaimių bendruomenės centro nariai. Svečiai josvainiečiams padovanojo puikią kalėdinę dovaną: kalėdines giesmes, dvasingus žodžius, išradingus ir linksmus žaidimus. Visiems didžiausia staigmena buvo Kalėdų senelio apsilankymas ir ekologiškų dovanų lietus. Josvainių bendruomenės centro pirmininkė Onutė Jačiunskienė padėkojo Juodkaimių bendruomenės centro nariams ir pirmininkei Virginijai Cukanovienei už šventinę dovaną. Ji atminimui įteikė leidinį ,,Lietuviškos dvasios ir kultūros sergėtojas Jonas Bojanauskas". Po visų dovanų ir linksmybių josvainiečiai svečius pakvietė į agapę.

 

 

  

 

27
09
2011
Menų dirbtuvės tautodailininkės Albinos kieme
Josvainių bendruomenės centras
plačiau

Batikos pleneras ,,Pašušvio etiudai"

Darbų gausybė kasmet vis labiau į rudenį stumteli tradicinį Josvainių bendruomenės centro  renginį – batikos plenerą ,,Pašušvio etiudai“. Rugsėjo 17 d. (šeštadienį) 12 val. šviečiant rudenio saulutei rinkomės į tautodailininkės Albinos Mackevičienės kiemą. Dalyviai įvairaus amžiaus Josvainių bendruomenės centro nariai bei jų artimieji. Mažiausiai plenero dalyvei Paulinutei dar nėra nė metukų, bet teptuką ir ji laikė, o trejų metų Guostė – rimtai dirbo... Taigi susirinkusių kurti buvo šešiolika, o jei skaičiuotume ir gyvulėlius, kurie taip pat nuolat glaustėsi apie kojas, būtų daugiau... Pleneras ,,Pašušvio etiudai“ keliaujantis. Užsibuvęs mano kieme, ant Šušvės kranto, persikėlė į mokyklos kiemą, vėliau į Šetenius, pernai jį dedikavome Josvainiams 626 metinių proga ir jis vyko miestelio centre. Šiemet netradicinę, bet labai menišką aplinką, kaip supratote, kūrėme Albinos kieme. Darbui panaudojome ir traktoriaus priekabą, ir stelažus iš šiltnamio...

      Trejus metus tapėme ant šilko, todėl šiemet nusprendėme grįžti į pradžią – prie batikos, nes nuo to prieš septynerius metus ir pradėjome. Pamažu tempėme drobelės skiauteles ant rėmų, raitėm raštus vašku, merkėm į dažus, džiovinom, vėl dengėm vašku ir vėl, dabar jau į kitą spalvą – taip ryškėjo kuriami paveikslėliai. Kartu su mumis dirbo, patarinėjo, „tiesino“ linijas mūsų nuolatinė mokytoja ir bendruomenės draugė dailininkė iš Klaipėdos Audronė Adomavičienė.

      Šis darbas tuo įdomus ir traukiantis, kad nukelia tave į tolimus laikus, kai žmonės bandydavo išgauti spalvas natūraliais būdais, namų sąlygomis. Netrumpo darbinio proceso metu viską turi daryti nuosekliai, neskubėdamas, laukdamas. Magiškos traukos turi šis darbas, gal todėl pleneras vyksta jau septynerius metus iš eilės ir neatsibosta nei mums, nei dailininkei. Rugsėjis laimino mūsų kūrybinį darbą: siuntė ir saulelę, ir vėjelį, kad darbai greičiau džiūtų, kad galėtume tęsti kūrybinį procesą. Juodi kaip anglis debesys traukėsi, grimzdo kažkur šiaurėje... Grožėjomės netikėtai ryškėjančiais raštais, bendravome, gėrėme arbatą nepakartojamoje Albinos projektuotoje ir jos pačios rankomis įkurtoje svetainėje, džiaugėmės viskuo, kas mus supo. Tik virš mūsų galvų praskridęs gervių trikampis priminė bėgantį laiką. Skirstėmės pasisėmę daug spalvų ir šviesos visai darbų savaitei, o gal ir visiems metams, iki kito karto, jau kitą vasarą ar vėl gražų rudenį, nes gražus kuriantis žmogus, jis geresnis ir laimingesnis. Tam ir buriamės, kad būtų geriau.        

 Josvainių bendruomenės centro pirmininkė Onutė Jačiunskienė

08
09
2011
Kas vasarą į Josvainius sugrįžta istorija
Josvainių bendruomenės centras
plačiau

 Tampa tradicija kasmet vasaros metu įgyvendinti Josvainių miestelio bendruomenei reikšmingus projektus. Šiais metais josvainiečiai pagerbė savo krašto šviesuolį, ilgametį vargonininką Joną Bojanauską.

 Maldoje atrandama bendrystė. Josvainių bendruomenės centras rugpjūčio 20 dieną sukvietė josvainiečius ir miestelio svečius į Josvainių Visų Šventųjų bažnyčią pagerbti lietuviškos dvasios ir kultūros sergėtojo, ilgamečio Josvainių bažnyčios vargonininko Jono Bojanausko atminimą. Prisimenant šį šviesuolį visa bendruomenė bendroje maldoje susijungė Šv. Mišiose, kurias aukojo klebonas Edvinas Rimavičius. Josvainių parapijos choro giesmės priminė 1913 m. kai vargonininko Jono Bojanausko dėka susibūrė pirmasis parapijos choras, kuris greitu laiku minės 100 –uosius gyvavimo metus.

Atmintis turi būti matoma ir gerbiama. Po susikaupimo ir maldos bendruomenė buvo pakviesta dalyvauti memorialinės lentos atidengimo ceremonijoje. Dažnai atmintis gyva išlieka tik žmonių širdyse. Josvainiečiai nusprendė, kad miesteliui nusipelnę žmonės turi būti matomi ir gerbiami. Memorialinė lenta, skirta Jonui Bojanauskui atminti atidengta ant namo, kuriame jis gyveno. Memorialinę lentą atidengė Agnietė – Genovaitė Grincevičienė (Bojanauskaitė), Kėdainių rajono savivaldybės mero patarėja Jorūnė Liutkienė, Josvainių bendruomenės centro pirmininkė Onutė Jačiunskienė, Josvainių miestelio seniūnas Algimantas Sirvidas. Pagerbiant lietuvybės puoselėtojo atminimą Josvainių miestelio kapinėse ant Bojanauskų šeimos kapo buvo padėtos gėlės ir uždegtos žvakutės. Skulptoriaus, šeimos draugo Kosto Rameikos sukurtas paminklas tarsi visiems byloja, kad Josvainiuose visada buvo ir bus sugrįžtama į istoriją.

1932 m. Giesmių šventės atgarsiai dabartyje.  Jono Bojanausko ir Josvainių parapijos choro dėka prieš 79 m. buvo surengta Giesmių šventė. Joje dalyvavo Josvainių ir Kėdainių parapijų chorai. Josvainių bendruomenės centras, norėdamas parodyti vargonininko, lietuviškos kultūros puoselėtojo Jono Bojanausko svarbų istorinį palikimą, sukvietė visus į atgimusią Giesmių šventę.  Šventėje dalyvavo Deltuvos Švč. Trejybės parapijos choras (vargonininkė Milda Razumaitė),  Josvainių Visų Šventųjų parapijos choras (vargonininkas Marius Jakubonis), Kėdainių Šv, Jurgio parapijos choras  (vargonininkė Elena Virbalienė), Dotnuvos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijos choras (vargonininkė Gintarė Brazinskienė), Šėtos Švč. Trejybės parapijos choras (vargonininkė Aušra Giedrienė), Kėdainių kultūros centro sakralinės muzikos ansamblis ,,Giesmė“ (vadovas Zenonas Bernadišius), Josvainių bendruomenės centro sakralinės muzikos ansamblis (vadovė Aušra Giedrienė), Josvainių kultūros centro ansamblis ,,Josva“ (vadovas Vytautas Greičius), Tautinės muzikos ansamblis ,,Auštarėlis“ (vadovė Aušra Giedrienė). Visi šventės dalyviai, svečiai ir organizatoriai bendra daina ,,Lietuva brangi‘‘ vainikavo tos dienos renginį.

 Projektą ,,Lietuviškos dvasios ir kultūros puoselėtojas Jonas Bojanauskas" finansavo Kėdainių rajono savivaldybė

12
08
2011
VALSTYBĖS DIENOS šventimas keliaujant po Lietuvą
Josvainių bendruomenės centras
plačiau

     Valstybės dienos šventimas keliaujant po Lietuvą

Josvainių bendruomenės centras turi ilgametę tradiciją: Valstybės dieną mini keliaudami po Lietuvą, domėdamiesi įžymiomis jos vietomis, asmenybėmis, gamtos reiškiniais. Ne vienerius metus šias keliones rėmė Josvainių seniūnija, bet pastaruosius dvejus metus važiuojame savo lėšomis ir esame iš dalies remiami Josvainių gimnazijos, nes mums sudaroma galimybė nuomotis geltonuosius autobusiukus, už tai esame labai dėkingi gimnazijos direktoriui R. Zigmantavičiui.

     Kiekvienais metai lankome vis kitą Lietuvos regioną, iš anksto planuojame, kokius objektus aplankysime, su kokiais žmonėmis susitiksime. Pernai lankėme Sūduvą, žavėjomės to krašto žmonių darbštumu, meile tėviškei ir iškiliems jos žmonėms. Šis kraštas padovanojo Lietuvai 6 nepriklausomybės akto (1918) signatarus ir daug kitų iškilių žmonių: literatų, kalbininkų (J. Jablonskis). Visų jų atminimas deramai įamžintas, pagerbtas. Visa mūsų grupė nusifotografavo prie ką tik tuo metu Vilkaviškyje atidengto tautos patriarcho J. Basanavičiaus paminklo. Ekskursiją vainikavo Valstybės himno giedojimas keliantis per Nemuną ties Vilkija (čia aplankėme ir bažnyčios šventoriuje palaidotą ilgametį Josvainių parapijos kleboną L. Kalinauską). Tokios akimirkos palieka neišdildomą įspūdį...

      Šiais metais nusprendėme aplankyti mums visiškai nepažįstamą Pakruojo kraštą. Traukos objektu tapo žiniasklaidoje reklamuojamas didžiausias Lietuvos dvaro kompleksas – Pakruojo dvaras. Ekskursijai atsakingai ruošėsi, rinko medžiagą, sudarinėjo maršrutą, numatė lankytinus objektus, užmezgė ryšį su Rozalimo bendruomene nenuilstanti Elytė Montvilienė. Ji kartu su Virginija Šilkaitiene parengė kiekvienam išvykos dalyviui informacines skrajutes apie šį kraštą.  Vykstančiųjų sąrašą paprastai sudaro Genutė Šiulienė (nemanykit, kad tai lengvas darbas!).

        Kaip ir visomis iki šiol, džiaugiamės ir šia išvyka, tai ne tik pramoga, praturtinanti mūsų emocijas, kelianti pasigėrėjimą gimtuoju kraštu ir jo žmonėmis. Šiose išvykose mes mokomės bendruomeniškumo: pasveikiname varduvininkus, padėkojame gerais darbais nusipelniusiems nariams, netgi priimam naujus narius, o susitikę su žmonėmis turtėjame patirtimi, dalinamės ja (šiemet susitikome su Rozalimo bendruomenės centro pirmininke). Pamatėme tik nedidelę dalelę Pakruojo krašto, bet ten, kur lankėmės, traukė akį tvarka ir meilė savo gimtinei, jos istorijai.

        Šiemet ekskursiją užbaigėme Šeduvoje. Nepaprasto žmogaus sukurto grožio apsupty, prie malūno, tradiciškai sugiedojome himną ir patraukėme namo. Tokios išvykos puikus Valstybės dienos paminėjimas, tik gaila, kad išvykus bendruomenės centro nariams Josvainių miestelyje nėra kam pakviesti josvainiečių bendrai Tautos giesmei.

 

 

 

12
08
2011
Šiaurietiško ėjimo pamokos
Josvainių bendruomenės centras
plačiau

     Šiaurietiško ėjimo pamokos Josvainiuose

     Visuomenėje sklindančiomis sveikos gyvensenos idėjomis domisi ir mūsų bendruomenė. Nuo  įsikūrimo pradžios ne kartą klausėmės įvairių paskaitų, kuriose buvo pateikiamos įvairios sveikatos, racionalios mitybos, gyvensenos temos. Paskutinis renginys buvo praktinio pobūdžio: populiaraus šalyje šiaurietiško ėjimo praktinis seminaras. Jį bendruomenei padėjo organizuoti Kėdainių r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Esame dėkingi biuro specialistei G. Žemaitienei už parodytą iniciatyvą ir dėmesį. Seminaras įvyko birželio 21 dieną 18 val. Į jį susirinko 39 įvairaus amžiaus Josvainių ir Juodkaimių gyventojai, išimtinai moteriškos lyties atstovės. Entuziastų neišgąsdino ir nuolat gresiantis lietutis. Teorinė dalis vyko bendruomenės centro patalpose, praktinė – parkelyje prie kultūros centro. Lazdomis buvo aprūpinti visi susirinkusieji, tačiau dalyvių tarpe buvo ir jau praktikuojančių šiaurietišką ėjimą, todėl turėjo savo lazdas. Po užsiėmimo susidomėję šiaurietišku ėjimu galėjo konsultuotis su kompetentingais instruktoriais, įsigyti lazdas, gauti papildomos informacijos apie vyksiančius renginius kitose Lietuvos vietose. Vaikščiokime, bėgiokime, važinėkime dviračiais, plaukiokime baidarėmis – patirkime sveiką gyvenimo pilnatvę! Taip sveiks mūsų visuomenė, ne tik mes patys.

25
05
2011
Susitikimai skatina draugystę
Josvainių bendruomenės centras
plačiau

          Bendravimas su Krakių bendruomenės centru tęsiasi. Šį kartą kultūros srityje. Galima teigti, kad vykdėme kultūrinių mainų programą. Kovo 17 dieną 17 val. mūsų draugai iš Krakių pakvietė apsilankyti Ažytėnuose, M. Katkaus name – muziejuje, kuriame turėjo įvykti Akademijos kultūros centro Gudžiūnų skyriaus spektaklis „Dievdirbio sapnas“, skirtas liaudies meistro, kryždirbio V. Svirskio atminimui.

          Vos atvykę buvom maloniai nustebinti nepriekaištingai sutvarkytos etnografinės sodybos aplinkos, apglėbti mielos šio namo šeimininkės Laimos dėmesio. Apėję sodybą, kambarius, kvepiančius senuoju Lietuvos kaimu, įsikūrėme didžiausiame namo kambaryje ir susikaupę laukėme spektaklio. Jis pranoko visus lūkesčius, nes neprofesionalūs artistai vaidino iš širdies ir širdimi į mūsų širdis, todėl pasibaigus spektakliui ašarą nubraukė ir žiūrovai, ir artistai. Pajutom, kad buvo paliestos jautriausios sielos stygos, tos, kurios paliestos primena mums, kas mes esame.

          Grįždami pasigrožėjome žydinčiomis magnolijomis Skinderiškio parke. Išvyką vainikavo nuostabūs žiedai.... Kiek nedaug reikia, kad šventė įvyktų.

         Dėkojame krakiškiams už kvietimą, o patys stengsimės tęsti kultūrinių mainų programą ir, progai pasitaikius, pakviesime draugus į Josvainius.

 

29
04
2011
Svečiuose Krakių bendruomenės centre
Josvainių bendruomenės centras
plačiau

Balandžio 20 d. Josvainių bendruomenės centro aktyvas buvo pakviestas dalyvauti Krakių bendruomenės centro ataskaitiniame susirinkime. Šio susitikimo tikslas -  pasidalinti gerąja patirtimi, susipažinti, kuo gyvena miestelių gyventojai, kokios problemos opiausios, kaip bandoma jas spręsti ir kaip į bendruomenės darbus įtraukti daugiau miestelio gyventojų. Rūpėjo kaip ir daugeliui bendruomenių šiuo metu itin aktualūs projektiniai klausimai įsisavinant ES lėšas.

     Apsilankymas buvo naudingas abiem pusėms. Susitikimo metu prieita vieningos nuomonės, kad miestelių problemos palyginus su kaimiškosiomis vietovėmis yra kitokios, t.y. specifinės ir reikalingas kitoks požiūris į bendruomenės aktyvinimo priemones. Todėl svarbu nuolat bendrauti, dalintis patirtimi ir vieni kitus palaikyti labai nelengvame, bet pakankamai atsakingame visuomeniniame darbe.

     Krakių ir Josvainių bendruomenės centrų vadovės D. Dubinkienė ir O. Jačiunskienė pakvietė viena kitą ir bendruomenių narius dalyvauti ateityje vyksiančiuose bendruomenių renginiuose. Tikimės, jog nuoširdus bendradarbiavimas tęsis.

11
04
2011
Apsilankymas pas senolius
Josvainių bendruomenės centras
plačiau

GAVĖNIOS APSILANKYMAI

Tradiciškai Josvainių bendruomenės centro nariai gavėnios laikotarpiu apsilanko Josvainių socialiniame centre. Jie žino, kad jų laukia senoliai. Kaip ir kiekvienais metais paruošiamos dovanos. Jos neįprastos - tai giesmės, bendra malda, gavėnios pamąstymai. Senoliai labai džiaugėsi neįprastomis dovanomis, kartu giedojo ir meldėsi. Vakaras neprailgo, nes prie arbatos puodelio norėjosi kalbėtis ir išklausyti. Buvo juntama bendruomeniškumo dvasia, kuri nuteikė gavėnios rimčiai ir Prisikėlimo laukimui.

11
04
2011
Tarptautinė vaikiškos knygos diena
Josvainių bendruomenės centras
plačiau

Josvainiečiai paminėjo tarptautinę vaikiškos knygos dieną

      Visai atsitiktinai autobuse susipažinau su vaikų poete Zita Gaižauskaite, kuri nuolat keliauja pas mylinčius poeziją visoje Lietuvoje. Taip ir kilo idėja  tarptautinę vaikiškos knygos dieną, balandžio 2 – ąją, pasikviesti poetę į Josvainius. Lietinga pavasario popietė nušvito šviesa, pražydo meile ir džiugesiu, poetei deklamuojant eiles, pasakojant apie savo gyvenimą. Visi dalyviai šypsojosi įsisukę į poezijos sūkurį, kuriame vaikai pabuvo eilėraščių personažais, patys pritarė ir užbaiginėjo eilutes. Į susitikimą atėjo tokie vaikai, kurie žinojo, kaip klausytis, kaip paklausti ir ką klausti. Poetė atsakinėjo savo ir kitų poetų eilėmis bei trumputėmis improvizacijomis. Ji sakė, kad visa, kas gimsta eilėmis, pradžią randa vaikų akelėse, debesėliuose, medžiuose, gėlėse, akmenėliuose... Zita Gaižauskaitė prisiminė ir savo vaikystės vienišumą, netekus visų artimųjų, draugų atstūmimą dėl kalbos sutrikimų. ,,Pravardžiavo mane pempe, nes plaukučiai buvo surišti į kuoduką, buvau nekalbi, nedrąsi ir atsiskyrusi,“- kalbėjo viešnia. Su humoru pasakojo klausytojams ir apie tai, kaip jai pavyko užsigrūdinti, išvengti ligų: bijodama matematikos pamokų, iš vakaro bėgdavo į lauką, pusnuogė lakstydavo po sniegą, dar vandens užsipildavo, kad tik susirgtų... O nuo to, deja, dar labiau raudonavo žandukai ir kūnas stiprėjo. Supratusi, kad gyvenime reikės vienai kapstytis, nepalūžo, dvasiškai tvirtėjo, tapo tuo, kuo patikėjo dar vaikystėje. Eilėraščius pradėjo rašyti anksti, dėjo į juos tai, kas buvo jos širdelėje, bet iš tikrųjų tik žmogiškas, šiltas poeto A. Matučio žodis pakėlė, sutvirtino ir davė postūmį tikram kūrybiniam skrydžiui. Viešnia pasakojo, kad poetas lankėsi jų mokykloje, skaitė savo eilėraščius, o popietės pabaigoje paklausė mokinių: ,,Gal ir jūs  rašote eilėraščius?“  Zitai suspurdėjo širdis, pakėlė ranką, prisipažino rašanti ir... padeklamavo Matučio eilėraštį. Poetas nesubarė, kad ji savinasi jo eiles, o pasakė: ,,Šita mergaitė tikrai bus poetė.“ Žodis pakelė ir ,,tapo kūnu“... Už tai ji visą gyvenimą liko poetui dėkinga.

   Popietės pabaigoje viešnia keliais sakiniais apibendrino  savo mintis, kad Tėvynė, lietuviškas žodis yra brangiausias turtas, kad reikia stengtis nepasiduoti  blogybėms, taip dažnai pasitaikančioms žmogaus kelyje. Taigi jos žaismingi minčių, eilėraščių kristaliukai tikrai pabiro jautriose širdelėse, ištirpo vaikų akių patiklume. Lietuviškas žodis ir knyga šią dieną buvo pakylėti, kartu prisijungta prie daugybės pasaulio kūrėjų, kurie rašo vaikams, myli juos ir rūpinasi jų dvasiniu tobulėjimu. Prieš išsiskirstydami ir vaikai, ir suaugę įsigijo puikiai iliustruotų poetės knygučių, gavo jos autografus. Viešnia pasirašė bendruomenės svečių albumėlyje, pabendravo prie arbatos puodelio su bendruomenės moterimis ir išvažiavo autobusu į Kauną, namo, kad pailsėtų ir vėl tęstų savo meilės, kūrybos ir pasiaukojimo misiją: geru ir gražiu žodžiu belstis į vaikų širdis.

  Josvainių bendruomenės centro narė Diana Kuliešienė

12
03
2011
Kovo-11-osios paminėjimas Josvainių bendruomenės centre
Josvainių bendruomenės centras
plačiau

Kovo 10 d. vakare Josvainių bendruomenės centro nariai susirinko į renginį  ,,Tėvynė sušildo mano buvimą"

      

... 1 2 ...
ES parama
Lt En